Welkom

Welkom op de website van Samensturing in de kerk.

Wij zijn een team van enthousiaste sprekers, trainers en adviseurs met een hart voor de kerk. En wij geloven dat we met de principes van Samensturing kerken op weg kunnen helpen naar onze droom:

Het is onze missie om gemeenten terug te brengen naar de bedoeling: een bloeiende gemeente te zijn, een levend lichaam, waarin ieder zijn of haar gaven en talenten in mag zetten, zodat zij samen het beeld van Christus zichtbaar maken voor de wereld.

Wij bouwen graag samen met u aan een bloeiende gemeente. Wij geloven dat de bijbelse principes zoals verwoord in dit boek daarbij dienstbaar kunnen zijn. Het boek bestellen kan hier: https://www.bol.com/nl/nl/f/samensturing-in-de-kerk/9300000004751149/

Door middel van kennisdeling, training en advies op maat willen we kerken inspireren en helpen om Gods plan voor hun gemeente centraal te stellen en te functioneren als een levend lichaam waar ieder lid met zijn of haar gaven en talenten aan bijdraagt.

Onze sprekers komen graag langs om te spreken over thema’s als eenheid, missie en identiteit van de kerk, leiderschap en het  bevorderen van gavengericht werken.

Samensturing in de kerk maakt onderdeel uit van Building Church. Buiding Church is een initiatief waarmee we in de toekomst o.a. in samenwerking met Lead like Jesus en onze sponsoren de kerk in Nederland en in het buitenland willen gaan ondersteunen op het gebied van leiderschap en organisatiefilosofie. Momenteel valt dit initiatief onder Stichting Transformate. In de toekomst zal dit als zelfstandige stichting worden vormgegeven.

Wat is Samensturing in de kerk?

Waarom Samensturing in de kerk?

Visie & Verlangen

Leidende principes

Jezus is de hoop voor de wereld
(en wij in Hem)

Wij werken vanuit een heldere visie waarin Jezus Christus een centrale plaats heeft

Wij zien Christus als het hoofd van de gemeente en het voorbeeld voor ons leiderschap​

De bijbel is onze basis en ons uitgangspunt

Wij streven naar een cultuur van liefde en veiligheid

We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gemeente en de uitvoering van de grote opdracht

Wij verlangen er naar dat discipelschap overalplaatsvindt in de gemeente

Geleid door Christus en strevend naar liefde, eenheid en samenwerking kunnen wij het verschil maken

En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.

Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. (Efeze 4:11-16, HSV)

00 Laat dit huis gevuld zijn

Ons aanbod: Introductie seminar

We komen graag langs om een inspirerende introductie seminar te geven over wat Samensturing is en hoe het kan helpen om te komen tot bloei in de gemeente. 

Een dergelijk seminar verzorgen we op collecte basis.
Daarnaast zouden we het fijn vinden als we aandacht kunnen geven aan ons nieuwe boek.

772x1200

Ons aanbod: Masterclasses

Wij trainen graag zowel bestaande leiders als potentiële nieuwe leiders. We hebben daarom de volgende masterclasses klaarstaan:

 • Een bloeiende gemeente: Hoe kan je Gods plan voor de gemeente ontdekken?
 • Een bloeiende gemeente: Wat is samensturend leiderschap?
 • Een bloeiende gemeente:  Hoe krijg je een gavengerichte takenverdeling?
 • Een gezonde cultuur:  Hoe versterk je de onderlinge betrokkenheid en verantwoordelijkheid?
 • Een gezonde cultuur:  Hoe bouw je aan een dynamische en doelgerichte leerklimaat?
 • Een gezonde cultuur:  Hoe bouw je vanuit kaders en leidende principes aan emotionele veiligheid en een doel waar iedereen aan kan bijdragen?
Interesse? Informeer naar de tarieven voor deze masterclasses door te mailen naar: info@buildingchurch.nl

  Ons aanbod: Inspiratiedag

  Aan de hand van het thema: “Terug naar de bedoeling – Gods plan voor de gemeente” rusten we diverse werkers in de gemeente toe zodat zij hun taak overeenkomstig het gezamenlijke doel met veel plezier uit kunnen oefenen. Tijdens deze interactieve zaterdag gaan we samen aan de slag met vragen als:

  • Hoe kijken we aan tegen het gezamenlijke plan en wat betekent dat voor ons?
  • Wat zijn onze belangrijkste uitdagingen?
  • Hoe krijg je verbinding aan het gezamenlijke doel?
  • Hoe geven we leiding zodat iedereen kan meedoen en bijdragen?
  • Hoe krijg je meer eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid?
  Interesse? Informeer naar de tarieven voor deze inspiratiedag door te mailen naar: info@buildingchurch.nl

  Ons team

  Rianca

  Rianca Evers

  Rianca Evers

  Rianca is een bevlogen spreker, trainer en auteur van de boeken Samensturing, organiseren vanuit gedeelde verantwoordelijkheid en Samensturing in de kerk. Zij inspireert en bemoedigt graag leiders om te denken en werken vanuit de bedoeling en werk te maken van hun bestemming en die van hun kerk of organisatie.

  Selctie (9)

  Wilbert de Goei

  Wilbert de Goei

  Van landelijk jongerenwerker naar voorganger om vervolgens als ondernemer personen en organisaties door middel van strategisch denken te helpen om tot bloei te komen. Mijn kernexpertise: verbindend leiderschap en teamsamenwerking op basis van profielen. Tevens ben ik co-auteur van het boek Samensturing in de kerk.

  headshot-Giovanni

  Giovanni Veldhuis

  Giovanni Veldhuis

  Gepassioneerd over mensen als zij op de plek in hun leven komen waar ze vrucht dragen, waar ze bloeien en tot hun recht komen en gepassioneerd over kerken als zij hetzelfde doen. Wanneer die twee elkaar gaan overlappen en versterken dan ben ik helemaal gelukkig, omdat we dan het Koninkrijk vorm zien krijgen. Door mijn ervaring in het leiden en adviseren van verschillende organisaties en het coachen en trainen van leiders, is deze passie alleen maar sterker geworden. Ik heb mij gespecialiseerd in het implementeren van Samensturing en het inspireren van mensen als spreker en leraar.

  Arwin

  Arwin van Holten

  Arwin van Holten

  Na mijn opleiding Human Resource Management ben ik bezig met veranderopdrachten die niet in een bureaula verdwijnen, maar van toegevoegde waarde zijn en daadwerkelijk verandering(en) tot stand brengen. Ik ben actief bij bij Saminc waar ik specialist Samensturing ben.

  Arjan

  Arjan van Silfout

  Arjan van Silfout

  Hoe krijgen we de neuzen dezelfde kant op? Namelijk in de richting van wat echt belangrijk is voor onze organisatie, voor de kerk. En hoe versterken we elkaar als team? Binnen welke kaders werken we nou eigenlijk? En hoe komen we er samen uit als de belangen zo tegengesteld lijken? Hoe krijgen we het voor elkaar dat meer mensen een bijdrage leveren de verantwoordelijkheid niet op een paar schouders rust. Zomaar een paar vragen die langs komen als het allemaal niet vanzelf de goede kant op gaat in een team of een kerk. Ik geniet er van om daar duidelijkheid in te krijgen. En dan samen te kijken hoe ieder met zijn kwaliteiten bij kan dragen aan het geheel.

  Afbeelding1

  Carina Cladder

  Carina Cladder

  Als HBO theologe wil ik gaan voor een bloeiende kerk in deze tijd. Vanuit deze passie help ik mensen en kerken om Gods stem te verstaan en hun doel te vinden. Dit doe ik door te bemoedigen, blokkades te verwijderen en de mens achter de mens te zien. Wanneer een ieder zijn unieke geluid, dat hij van God heeft gekregen, ontdekt en laat horen in de kerk en in de maatschappij dan zal daar herstel komen en Gods koninkrijk zichtbaar worden. En daar word ik heel enthousiast van!

  Ons verhaal...

  Rianca: In 2018 verscheen mijn boek: “Samensturing, organiseren vanuit gedeelde verantwoordelijkheid.” In datzelfde jaar openbaarde God zich op een wonderlijke wijze in mijn leven en gaf mij de opdracht om kerken terug te brengen naar de bedoeling, naar Zijn plan.

  Dit plan houdt in dat gemeenten als één levend lichaam vanuit eenheid gaan functioneren. Een lichaam waar samenwerking is en waar iedereen zijn plek inneemt met zijn eigen gaven en talenten. Een lichaam waar er gelijkwaardigheid is en gedeeld leiderschap onder Christus, het Hoofd van elke gemeente. Wil je meer weten over wat dit inhoudt lees dan eens Romeinen 12 en 1 Korinthe 12.


  Wilbert:
  Het lezen van Ezechiël 47 deed mij verlangen naar een beweging van de Heilige Geest in de gemeente en in de samenleving.

  Typerend voor het werk van de Heilige Geest is dat het begint in Gods Huis. Het begint daar als een klein stroompje. De werkelijke impact van het werk van de Heilige Geest is echter niet het meest merkbaar in Gods Huis maar in de samenleving. Daar brengt het veel leven.

  Als ik vervolgens kijk naar alle problemen in de samenleving dan kom ik tot de conclusie dat de samenleving zowel ons als het werk van de Heilige Geest hard nodig heeft en dat wij het ons niet kunnen veroorloven om verdeeldheid toe te staan.

  Ik zie uit naar de Kerk die door eenheid en samenwerking impact heeft en een helder licht laat schijnen in de samenleving.

  X